Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sağlık Birimi

  SAĞLIK BİRİMİ
   

  KURUM TABİBİNİN GÖREVLERİ

  (1) Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek, hükümlülerin ve kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar,

  (2) Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla, tedavi olmayı reddedenlerin ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket edenleri kurum en üst amirine bildirir,

  (3) Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ile ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hükümlülerle personelin temizliğine, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin hususları tespit etmek maksadıyla, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini düzenler,

  (4) Sağlık servisinin; tıbbi, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütür ve denetler,

  (5) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken önlemleri alır.

  (6) Aile Hekimi, Vardiya sisteminin uygulanmadığı hâllerde, önemli bir rahatsızlığın bildirildiği durumlarda, günün her saatinde kuruma gelerek gerekli önlemleri alır.

  (7) Kuruma giriş yapan hükümlü ve tutukluların ilk fiziki muayenesini yapar ve gerek gördüğünde rapor düzenlenmesi için sevk eder.
   

  DİŞ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

  (1) Hükümlülerle kurum personelinin, ağız ve diş sağlığıyla ilgili koruyucu ve tedavi edici hizmetlerini yapar ve sağlık istatistiklerini düzenler.

  (2) Cezaevi tabibi ve diş hekimi, sağlık servisinde çalışan diğer personel ile birlikte, aşağıda belirtilen işleri yapmak amacıyla, ortak görev anlayışı içinde hareket eder.

  (3) Sağlık gözetimini, dilekçe ile kendilerine muayene amaçlı başvuru yapan veya gerek görülen acil durumlarda hükümlü ve tutukluların muayenesi ve gerek görüldüğünde sevklerini yaparlar.

  (4) Sevki yapılan hükümlü ve tutukların, sevki yapılan poliklinikte, sağlık işlemlerinden sonra kontrol ve gözetimini yaparlar.

  Adres

  Dağcı Mahallesi 5950.Sk No:20 Sarıçam/ADANA

  Telefon

  0322 504 70 72 - 0322 504 70 73

  FAKS: 0322 504 70 77

  E-Posta

  suluca.ltkcikisaretadalet.gov.tr